Contacta amb nosaltres

ATENCIÓ AL CLIENT

Canal per atendre les consultes, presentar suggeriments, queixes i reclamacions sobre el servei d’autobús urbà.

Formulari de contacte: Atenció al client (tus.es)

CANAL ÈTIC

TUS (Transports Urbans de Sabadell) posa en disposició de les parts interessades, en compliment i sota la protecció de la Llei 2/2023, un canal de comunicació per informar sobre possibles incompliments del nostre Codi Ètic i de Conducta, així com possibles infraccions de normatives aplicables a la nostra activitat.

Aquest canal NO serveix per presentar suggeriments, queixes o reclamacions sobre el servei d’autobús urbà.

Més informació